WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.3.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 22 sierpnia 2012r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·         budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia  na działkach nr ewid. 228/9 i 228/2  w miejscowości Brochów w gminie Brochów zostało wydane postanowienie:

1.    Postanowienie  znak: DOso-4082/41/12 z dnia 1.08.2012r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

2.    Postanowienie znak MZDW.PP.7331/705-1100/12 z dni 10.08.2012r. Zarządu Województwa Mazowieckiego (z warunkiem).

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Andrzej Fijołek

(-)

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów                    

Wywieszono dnia: 22.08.2012 r.

Zdjęto dnia:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-22 12:16:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-29 15:07:10
  • Liczba odsłon: 1471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996080]

przewiń do góry