wykaz_nier._przezn._do_sprzedazy__12.10.2015_.pdf


--------------------------------------------------------------Brochów 12.10.2015r.

WÓJT GMINY

  BROCHÓW

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brochów niniejszym informuje, że   dnia 12 października 2015 r. na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

·         działka Nr ewid. 493/1 o pow. 0,4200 ha położona w miejscowości Śladów w gminie Brochów, dla której Są d Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00026821/3.    

 

Z dniem 26.11.2015 r . upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity:   Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości mianowicie poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów w Biuletynie Informacji Publicznej https://brochow.bip.org.pl/.

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-12 11:42:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 12:16:38
  • Liczba odsłon: 2148
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998278]

przewiń do góry