Gmina Brochów                                                                               
Brochów 125
05-088 Brochów

   Brochów dnia 08.06.2020                             

ZP.273.2.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY BROCHÓW W LATACH 2020-2023”

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

„ELBIT” Roman Gołaszewski

96-500 Sochaczew, Kuznocin 11

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Brochów

           mgr inż. Piotr Szymański

 


********************************************

Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

        Brochów, 08.06.2020r. 

 

ZP.273.2.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „KONSERWACJA OŚWIETLENIA DOGOWEGO NA TERENIE GMINY BROCHÓW W LATACH 2020-2023”

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

 

A.   Otwarcie ofert

Otwarcia ofert w dniu 08.06.20020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, powołana przez Wójta Gminy Brochów w dniu 08.06.2020 r. Decyzją Nr 221.2020 znak: ZP.273.2.2020

 

1.      W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty

 

2.      Dokonano otwarcia złożonych ofert

B.   Zestawienie ofert

 

1.      „ELBIT” Roman Gołaszewski

96-500 Sochaczew, Kuznocin 11

Oferowana cena brutto: 101 844, 00 zł

 

2.      „Vectra” Cezary Zakrzewski

Leoncin 05-155, Partyzantów 2A

Oferowana cena brutto: 154 980,00 zł

 

Dziękujmy za złożenie ofert i zapraszamy to dalszej współpracy.

                                                                                          


                                                           

 

                                                                                                            Wójt Gminy Brochów

          mgr inż. Piotr Szymański


***************************************************                                                                                                            Brochów, dnia 28.05.2020r

ZP. 273.2.2020

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów,
Brochów 125,
05-088 Brochów
Tel. 221 002 599

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

„KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY BROCHÓW W LATACH 2020-2023”

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca do 2020r do 30 czerwca 2023r.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2020r. godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Brochów w latach 2020-2023” należy złożyć w pokoju nr 1 – Biurze Obsługi Mieszkańca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2020r. o godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów
pok. nr 3 (sala stowarzyszeń), parter

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – 100%

Termin płatności do 30 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z ofertami

Emilia Makowska, e- mail: j.tarczyk@brochow.pl ; tel. 221 002 597
Agnieszka Wieczorek, e-mail: a.wieczorek@brochow.pl; tel. 221 002 596
(w godz. 08:00-15:00)


               Wójt Gminy Brochów
            mgr inż. Piotr Szymański

                                                          

2020.05.28._zapytanie_ofertowe.docx


2020.05.28._zalacznik_nr_1_do_zapyt._ofert.docx

2020.05.28._zalacznik_nr_2_do_zapyt._ofert.docx

                                                 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-28 16:30:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 15:32:30
  • Liczba odsłon: 2085
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006797]

przewiń do góry