Klauzula Informacyjna

 

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kopka e-mail ochrona.danych@brochow.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody , na podstawie art.6. 1. b)RODO
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji mię­dzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne , ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez GZGK usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonania przez GZGK obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001  roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r.,poz.1152)

 

 

Administrator Danych Osobowych

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-06 12:36:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 09:23:37
 • Liczba odsłon: 2136
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996233]

przewiń do góry