BP.GG.7331/68/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 3 lutego 2011r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                       

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin pełnomocnictwo ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński, ul. Młynarska 19/71, 08-110 Siedlce w dniu 03. 02. 2011 r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

decyzja Nr 17/2011  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego 15kV i niskiego 0,4kV  napięcia, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV  w miejscowości Malanowo w gminie Brochów

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa:, Malanowo

 

Wywieszono: 03.02.2011 r.

Zdjęto:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-03 11:23:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-03 11:23:36
  • Liczba odsłon: 1621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006905]

przewiń do góry