Brochów, dnia 13 lipca 2018r.

GMINA BROCHÓW

05-088 Brochów 125

 

ZP.GN.273.10.2018

 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

„Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołecctw MAZOWSZE 2018

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „EUROBUD” Wojciech Zaczkowski

Kozuszki Parcel 58

96-500 Sochaczew

 W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

 

              Przedsiębiorstwo Budowlane „EUROBUD” Wojciech Zaczkowski

Kozuszki Parcel 58

96-500 Sochaczew

Cena brutto: 35.000,00 zł

Przyznana ilość punktów: 100

 

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie oferty i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

       WÓJT

Piotr Szymański
------------------------------------------------


Brochów, dnia 03.07.2018r.
GMINA BROCHÓW
05-088 Brochów 125

ZP.GN.273.10.2018

 

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

współfinansowanego przy pomocy środków

  z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2018

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów

 

Termin realizacji całości zamówienia:   -       20.08.2018r.

Termin płatności    -      do   30 dni  


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik    e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

Termin skład ania ofert upływa 10.07.2018r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena oferty 100%


                                                                                                       WÓJT

                                                                                                 Piotr Szymański

 zapytanie_ofertowe_boisko_wolka_03.07.2018.docx  

projekt_umowy_boisko_wolka.docx

2018-06-18_przedmiar_boisko_wolka.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tarczyk Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 10:31:15
  • Liczba odsłon: 1894
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996154]

przewiń do góry