2019-02-26_protokol_z_otwarcia_ofert_i_woboru.pdf


Fn.3060.1.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów; NIP 8371692723, REGON: 015891220, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na emisję 2.910 sztuk  obligacji (dwa tysiące dziewięćset dziesięć) o wartości nominalnej 1.000 zł, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 2.910.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego  deficytu budżetu gminy w roku 2019 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Warunki oferty:

-         obligacje zostaną wyemitowane w ośmiu seriach: 

-        seria A19 – 100 sztuk obligacji na łączną kwotę 100.000 zł;

-        seria B19 – 100 sztuk obligacji na łączną kwotę 100.000 zł;

-        seria C19 – 350 sztuk obligacji na łączną kwotę 350.000 zł;

-        seria D19 – 350 sztuk obligacji na łączną kwotę 350.000 zł;

-        seria E19 – 300 sztuk obligacji na łączną kwotę 300.000 zł;

-        seria F19 – 750 sztuk obligacji na łączną kwotę 750.000 zł;

-        seria G19 – 750 sztuk obligacji na łączną kwotę 750.000 zł;

-        seria H19 – 210 sztuk obligacji na łączną kwotę 210.000 zł;

-       ostateczny termin emisji obligacji serii:

-        A19, B19, C19, D19 - 04.03.2019 roku;

-        E19, F19, G19, H19 - 04.06.2019 roku;

-         obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 

-        w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A19;

-        w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B19;

-        w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C19;

-        w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D19;

-        w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E19;

-        w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F19;

-        w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G19;

-        w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H19;

 

-         do obliczenia oprocentowania obligacji będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa według formuły WIBOR – 6M,

-         oprocentowanie płatne w okresach półrocznych, w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy,

-         prowizja banku płatna jednorazowo.

 

Rada Gminy Brochów podjęła w dniu 25 stycznia 2019 r. Uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów w 2019 roku powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Wszelkie dodatkowe informacje można pobrać ze strony internetowej Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl w zakładce Finanse i majątek, Emisja Obligacji 2019 oraz pod numerem telefonu (0-22) 725 70 03 wew. 230. 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 25 lutego 2019 roku.

 

 

Brochów, dnia 1 lutego 2019 roku

 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Brochów

        Piotr Szymański


2019-02-20_uchwala_pl.._regionalnej_izby_obrachunkowej.pdf


  2019-02-19_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiazan.pdf
UCHWAŁA NR  V / 31 / 2019
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  25 stycznia 2019 r.
 w sprawie
2019-01-25_uchwala_V-31-2019.pdf


UCHWAŁA NR  III / 27 / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 grudnia 2018 r.
 w sprawie

UCHWAŁA NR  III / 26 / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 grudnia 2018 r.
 w sprawie


SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
III Kwartał 2018Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-29 10:33:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-26 17:13:43
  • Liczba odsłon: 2000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006692]

przewiń do góry