Brochów 20.04.2012r.

 

 

Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizacje zadania publicznego „Organizacja Imprezy z Okazji 60-tej rocznicy powstania OSP w Miszorach w dniu 05-05-2012r.”

 

Wójt Gminy Brochów na podstawie art.. 15 ust. 2 d. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96 Poz. 873 z późń. zm.)

 

Zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy zwanych dalej kandydatów na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja Imprezy z Okazji 60-tej rocznicy powstania OSP w Miszorach w dniu 05-05-2012r.”.

 

  1. Celem jest zebranie grupy kandydatów, osób reprezentujących organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w dniu 27 kwietnia 2012r. o godz. 13 00 .
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny
  3. Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

-           Nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w danym konkursie;

-           Musza być bezstronni wobec oferentów biorących udział w danym konkursie;

Reprezentują organizacje pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 zgodnie z zapisem statutu lub innymi dokumentami.

  1. Oferty należy składać zgodnie     z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 do udziału w Komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Brochów na rok 2012, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 26 kwietnia 2012r do godziny 14 00 .

 

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

22 725-70-03 wew 23

l.kopka@brochow.pl

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie

 

formularz_zgloszenia_kandydata.pdf

 
   drukuj
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Brochów
Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
Data udostępnienia w BIP: 2012-04-23
Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-17 09:11:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-17 09:59:15
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836740]

przewiń do góry