WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 21.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 21.09.2012 r.


Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

otrzymano:

Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ – II.4240.980.2012.OŁ z dnia 11 września 2012 r. (data wpływu 17 września 2012 r.) umarzajacą postępowanie w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Janowie, gmina Brochów, jako bezprzedmiotowe.


Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 , strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.


                                                                                             WÓJT

                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

  4. A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-21 16:07:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 16:08:57
  • Liczba odsłon: 1812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006817]

przewiń do góry