Brochów, dnia 26.11.2009 r.

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 2008 DO 2009 ROKU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku realizuje projekt pt. Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2008 roku objęliśmy wsparciem 10 osób, a w roku bieżącym – 15 osób , które jednocześnie nie pracują (długotrwale bezrobotni, nieaktywni zawodowo, z uwagi na opiekę nad dziećmi) i są w wieku aktywności zawodowej.

Zorganizowaliśmy następujące formy wsparcia dla w/w osób:

zajęcia   z doradcą zawodowym i z psychologiem;

kursy/szkolenia zawodowe w wybranych przez uczestników projektu zawodach, takich jak: nowoczesne metody wykańczania wnętrz, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych gazem LPG, bukieciarz – florysta.

Każdy uczestnik projektu ukończył szkolenie zawodowe. Mógł też nauczyć się, jak pisać dokumenty w sprawie przyjęcia do pracy (życiorys, list motywacyjny), oraz jak samodzielnie   poszukiwać pracy.

Zaowocuje to w przyszłości wzrostem aktywności zawodowej i społecznej uczestników szkoleń.

Dzięki pozyskanym dotacjom możliwe było również dofinansowanie zatrudnienia pracownika socjalnego.

W związku z realizacją projektu zostało także zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie.

                                                  OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

       W celu zaplanowania działań na rok 2010 zapraszamy osoby - znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej (dochód   netto nie może przekraczać 351,00 zł na 1 osobę w rodzinie, lub 477 zł na osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe) , które chcą bezpłatnie nauczyć się nowego zawodu na kursach i szkoleniach oraz równocześnie spełniają następujące warunki:

- nie pracują zawodowo;

- są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 7 – (z wyjątkiem osób przebywających na urlopach wychowawczych);

- są w wieku aktywności zawodowej;

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;

- mają niskie wykształcenie.

Zapraszamy również z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej :

- osoby doznające przemocy, które chciałyby skorzystać z cyklu porad specjalistów;

- sprawców przemocy , którzy chcą skorzystać z terapii dla sprawców przemocy;

- młodzież w wieku 17 -25 lat, pragnącą podjąć naukę w szkole policealnej w roku szkolnym 2010/2011, która z przyczyn ekonomicznych nie mogła rozpocząć nauki w szkole policealnej.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie w dniach od 11 do 12. XII. 2009 r. w godz. 9 30 – 15 00 (pokój nr 6).

Osoby, które nie ukończyły lat 18 są proszone o zgłaszanie się wraz z jednym z rodziców w w/w terminie. Ewentualne zapytania można kierować pod nr telefonu 0-22 / 725 – 71 -   82.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 10:56:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 10:56:44
  • Liczba odsłon: 1834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008740]

przewiń do góry