**************************************

2018-05-09_informacja_z_wyboru_oferty.pdf

*******************************************


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: zapytania ofertowego Zamawiającego – Gminy Brochów z siedzibą w Brochów 125, 05-088 Brochów na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2018r.

 

Do dnia 7 maja 2018r. do godziny 11:00 wpłynęła 1 oferta. Otwarcia ofert dokonano w dniu 7 maja 2018r. o godzinie 11:30.

 

Poniżej zestawienie złożonych w terminie ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto za 1 km

1.

Prace Ziemne Koparko – Ładowarką

Marek Gosiewski,

Tułowice 14, 05-088 Brochów

799,50

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański*********************************************************


O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów tel. (022) 725-70-51 725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13 ogłasza zapytanie ofertowy na :

 

Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2018r.

 

Termin realizacji zamówienia od 10.05.2018r. do 31.12. 2018r.

 

 

Termin składania ofert upływa             07.05.2018r. do godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie usługi w zakresie niwelacji dróg gminnych na terenie gminy Brochów w 2018r.

należy złożyć w pokoju Nr 29 Urzędu Gminy Brochów

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2017r o godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego Sala konferencyjna pokój nr 15 parter

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 

Termin płatności do 30 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Łukasz Kopka


25-04-2018_zapytanie_ofertowe_-_niwelacja_drog_2018.doc

25-04-2018_zalacznik_nr_1_-_umowa.doc

25-04-2018_zalacznik_nr_2_-_oferta.doc

25-04-2018_zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-11 13:45:29
  • Liczba odsłon: 1762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008616]

przewiń do góry