Brochów, dnia 05.11.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni informację następującej treści:

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 9 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/4 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka Nr ewid. 118/4 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

powierzchnia nieruchomości:

1000 m 2

 

3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Brak oferentów

 

4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

cena wywoławcza nieruchomości: 43 123,80 zł brutto

(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

 

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

 

5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak.

 

Wywieszono dnia: 05.11.2018 r.

Zdjęto dnia:


Wójt Gminy Brochów

(-)

Piotr Szymański


************************************************************************************


Brochów, dnia 05.11.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni informację następującej treści:

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 10 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/5 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka Nr ewid. 118/5 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

powierzchnia nieruchomości:

1000 m 2

 

3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Brak oferentów

 

4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

cena wywoławcza nieruchomości: 39 729,00 zł brutto

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złoty zero groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

 

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

 

5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak.

 

Wywieszono dnia: 05.11.2018 r.

Zdjęto dnia:


Wójt Gminy Brochów

(-)

Piotr Szymański


***********************************************************************************


Brochów, dnia 05.11.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni informację następującej treści:

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 11 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/6 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka Nr ewid. 118/6 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

powierzchnia nieruchomości:

1276 m 2

 

3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Brak oferentów

 

4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.

cena wywoławcza nieruchomości: 54 771,90 zł brutto

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %. Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

 

5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak.

 

Wywieszono dnia: 05.11.2018 r.

Zdjęto dnia:Wójt Gminy Brochów

(-)

Piotr SzymańskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 13:46:18
 • Liczba odsłon: 1534
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006782]

przewiń do góry