Brochów 10-11-2015r.

 

Protokół

Z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.”

 Decyzją z dnia 26 października 2015r. Wójt Gminy Brochów ogłosił przeprowadzenie w dniach od 26 października do 03 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy Brochów konsultacji projektu programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Brochów.

 

Z możliwości konsultowania skorzystały trzy organizacje pozarządowe tj.:

                Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

 

Uwaga 1.

ROZDZIAŁ VII Sposób i ocena realizacji programu Punkt 2 "Głównym koordynatorem współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego jest inspektor ds. współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi". W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Brochowie https://brochow.bip.org.pl/?tree=906,Struktura urzędu nie występuje stanowisko inspektora ds. współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi.

W szczegółowym zakresie obowiązków pracownik posiada obowiązki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dla przejrzystości strony BIP opis ogólny został uzupełniony o wspomniane obowiązki.

 

Uwaga 2.

ROZDZIAŁ IX Wysokość środków planowanych na realizację programu Środki finansowe na realizację Programu zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy Brochów na rok 2016 w kwocie 10000,00 złotych. Proponujemy określenie kwoty na poziomie 20 000,00 zł,

                uwaga nie została uwzględniona

 Uwaga 3.

Wnosimy o dodanie w Programie zapisu określającego, że na stronie internetowej www.brochow.pl publikowana jest lista organizacji pozarządowych (np. w osobnej zakładce) zarejestrowanych i działających na terenie gminy wraz z podaniem ich danych kontaktowych oraz opisu działań. Prosimy także o dodanie zapisu, że na stronie internetowej gminy publikowane są informacje o działaniach organizacji pozarządowych z terenu gminy, które organizacje mogą przesyłać z prośba o publikacje na stronie gminy.

                Zapis nie został uwzględniony

 Uwaga 4

W Rozdziale XI Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert proponujemy dodanie zapisu w brzmieniu "Celem wskazania przez organizacje pozarządowe osób do komisji konkursowej Wójt ogłasza nabór tych osób na Stronie Urzędu i w BlP.".

                Zapis nie został uwzględniony


--------------------------------------------------------------------------


Brochów 27-10-2015r.

 

 

 

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy  Wójt Gminy Brochów ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Brochów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
do dnia 3 listopada 2015 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie  
w Brochów 125, 05-088 Brochów lub drogą elektroniczną na adres l.kopka@brochow.pl  propozycja programu na 2016 rok

program_wspolpracy_gminy_brochow_z_organizacjami_pozytku_publicznego_2016_rok.doc


formularz zgłaszania opinii

form_zglasz_opini_do_programu_wspolpracy_na_2016r.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 11:53:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 12:56:57
  • Liczba odsłon: 1631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006794]

przewiń do góry