BP.GG.7331/49/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 27 grudnia 2010r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                       

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A

w dniu 27. 12. 2010 r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

decyzja Nr 689/2010  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego do dz. nr ewid. 52 w miejscowości Nowa Wieś Śladów w gminie Brochów

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Nowa Wieś Śladów
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-31 12:10:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-31 12:10:15
  • Liczba odsłon: 1513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998338]

przewiń do góry