WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.11.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 25 lutego 2013r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o Nr ewid. 267, 276/4, 276/9, 278, 279, 280 położonych w miejscowości Janów, obręb: 0012 JANÓW - JANÓWEK, gmina Brochów oraz na działce o Nr ewid. 336 położonej w miejscowości Tułowice, obręb: 0028 TUŁOWICE gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie  znak: DOso-4082/11/13 z dnia 30.01.2013r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                    mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                      Wójt Gminy Brochów

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów  i Tułowice                   

 

 

Wywieszono dnia: 25.02.2013 r.

Zdjęto dnia:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 12:47:34
  • Liczba odsłon: 1458
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996101]

przewiń do góry