WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.4.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 20 grudnia 2011r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·         budowie napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia o długości  ok. 380 mb,

            na gruntach wsi PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów na terenie działek o Nr            ewid.: 23/5, 23/4, 21/3, 26/3, 44/1, 40/2.

zostało wydane postanowienie:

1.      Postanowienie NR 2177/P/NZW/11 znak: NZW/0222/1018/2011 z dnia 28.11.2011r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (bez uwag).

2.      Postanowienie znak: DOso-4082/92/11 z dnia 25.11.2011 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

3.      Postanowienie znak: MZDW.PP.7331/575-1630/11 z dnia 1.12.2011r. Zarządu Województwa Mazowieckiego (z warunkiem).

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach

 900 – 1500 Strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

                                                                                  Wójt Gminy Brochów

                                                                                     Andrzej Fijołek

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectw: Przęsławice                                 

Wywieszono dnia: 21.12.2011 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-21 15:19:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 15:19:01
  • Liczba odsłon: 1603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998439]

przewiń do góry