O g ł o s z e n i e 

Wójt Gminy Brochów ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sianno  gm.Brochów .

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2006r o  godz.10 – sala konferencyjna  Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

                   

Dane o nieruchomości :

1. oznaczenie nieruchomości

- według księgi wieczystej  Sądu Rejonowego w Sochaczewie

       KW Nr 27491 (nie zabudowana działka – nr 93/1)

-  według katastru nieruchomości :   działka nr 83/1 (1,2100ha)

2. powierzchnia nieruchomości  : 1,2100ha ,

3.opis nieruchomości   :    Sianno ,

4.przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

  sytuacja braku planu

  według Studium  -tereny potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji rekreacyjno-turystycznych ,

5.termin zagospodarowania nieruchomości : zgodnie z obowiązującymi przepisami o planowaniu przestrzennym

6.cena wywoławcza :100.800zł ,

   w tym cena   nieruchomości (netto)określona przez rzeczoznawcę : 100.800zł

7.postąpienie : min.1.008zł ,

8.wysokość wadium : 5.040zł ,

9.forma nabycia : własność ,

10. z dniem 20 kwietnia 2006r  upłynął  termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługiwało   pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie  art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U z 2004r Nr 261,poz.2603 z późn. zm) – brak wniosku .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2006r  o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy – sala konferencyjna – parter .

 

Wadium  określone w pkt 8 należy wpłacić w PLN najpóźniej do 7 września 2006 r. w kasie Urzędu lub na konto :Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

 

Zawarcie aktu notarialnego kupna - sprzedaży  na własność , w terminie 21 dni od daty  podpisania protokołu przetargu.

 

W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu , Wójt  Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego , a wpłacone wadium przepada .

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

 

Szczegółowych informacji  można uzyskać pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16 pokój 25 lub (0-22) 725-71-77 Wójt Gminy Brochów .

Brochów 08.08.2006r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-08 14:06:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 14:06:39
  • Liczba odsłon: 1578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998400]

przewiń do góry