2019-12-30_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

23-12-2019_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Dowożenie i odwożenie dzieci z wyznaczonych punktów w pobliżu  miejsca zamieszkania 
do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2020


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA ZADANIE POD NAZWĄ DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI Z WYZNACZONYCH PUNKTÓW W POBLIŻU  MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLADOWIE W ROKU 2020”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) .

 

Gmina Brochów, Brochów 125, tel. 22 725 70 03, 22 725 70 51 ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą Dowożenie i odwożenie dzieci z wyznaczonych punktów w pobliżu  miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2020”

 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Termin płatności: do 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami

Agnieszka Wieczorek- podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

w godzinach 8:30 do 15:00

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Dowożenie i odwożenie dzieci z wyznaczonych punktów w pobliżu miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2020” nr sprawy: ZP.GN.273.13.2019.

Nie otwierać przed 23.12.2019 r. godz. 11:15

 

 

 

Termin składania ofert upływa 23.12.2019 r. o godz. 11.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 .12.2019 r. o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego pok.      nr 15 (sala konferencyjna)

 

Kryteria oceny oferty:

Cena oferty                                                                                         60 %

Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie        40 %

 

                                                                                                                             

                                                                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                                                                              Piotr Szymański 


2019-12-13_siwz_dowozenie_2020.doc

2019-12-13_zalacznik_nr_1_umowa_dowoz_i_odwoz_2020.doc

2019-12-13_zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_dowoz_2020.docx

2019-12-13_zalacznik_nr3_-_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow_dowoz_2020.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Wieczorek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-30 14:31:34
  • Liczba odsłon: 1758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008709]

przewiń do góry