BP.6733.6.2019     Zmiana ostatecznej Decyzji Nr 374.2014 z dnia 18.09.2014 r. znak: BP.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji
                               inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: przebudowę i rozbudowę
                               budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 325/1, 326/1, 324/1 w miejscowości Konary w gminie
                               Brochów


*****

BP.6733.5.2019     Zmiana ostatecznej Decyzji Nr 231.2019 z dnia 28.06.2019 r. znak: BP.6733.14.2018 o ustaleniu lokalizacji
                               inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę 2 stacji
                               transformatorowych 15/04kV, sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz słupów linii
                               napowietrznej na terenie działek o nr. ewid. 657/2, 657/1, 258/1, 139, 143/3 w miejscowości Śladów  
                               w gminie Brochów


*****

BP.6733.4.2019     Zmiana ostatecznej Decyzji Nr 83.2019 z dnia 18.03.2019 r. znak: BP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji
                               inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę sieci wodociągowej
                               na terenie działki nr ewid. 37/7 w miejscowości Brochów Kolonia w gminie Brochów


*****

BP.6733.3.2019     Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer SOC4404A wraz z niezbędną infrastrukturą na
                               terenie działki nr ewid. 174 położonej w miejscowości Tułowice, gm. Brochów


*****

BP.6733.2.2019     Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 37/7 w miejscowości Brochów Kolonia, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 83.2019.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf

*****

BP.6733.1.2019     Zmiana ostatecznej Decyzji Nr 297.2016 z dnia 15.07.2016 r. znak: BP.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji
                               inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę sieci wodociągowej
                               w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów w gminie Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-14 13:06:52
  • Liczba odsłon: 2961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006900]

przewiń do góry