ZARZĄDZENIE NR 76.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zarządzenie 12/2009

zarzadzaenie_76.2015_z_dnia_30.12.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 74.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 08 grudnia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Brochowie

2015-12-08_zarzadzenie_74.2015.pdfZARZĄDZENIE NR 70.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie: zasad korzystania z środków trwałych (...)

2015-10-26_zarzadzenie_70.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 69.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu (...)

2015-10-26_zarzadzenie_69.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 68.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 05 września 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

2015-10-05_zarzadzenie_68.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 66.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie

66.2015_zarzadzenie_30-09-20150001.pdfZARZĄDZENIE NR 64.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu sprzedaż (...)

2015-09-28_zarzadzenie_64.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 63.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia i upoważnienia pracowników do udzielenia informacji o referendum (...)

2015-09-21_zarzadzenie_63.2015.pdf  


ZARZĄDZENIE NR 62.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Brochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń (...)

2015-09-21_zarzadzenie_62.2015.pdf  


ZARZĄDZENIE NR 61.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 21 września 2015 roku

z dnia 21 września 2015 roku w sprawie:powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej (...)

2015-09-21_zarzadzenie_61.2015.pdfZARZĄDZENIE NR 60.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-09-18_zarzadzenie_60.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 58.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie

58.2015_zarzadzenie_14-09-20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 52.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

2015-08-31_zarzadzenie_52.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 51.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: Sekretarza Gminy Brochów

2015-08-31_zarzadzenie_51.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 48.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brochowie


ZARZĄDZENIE NR 47.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie: obniżenia pensum dla Dyrektora Szkoły Podstawowej i. Władysława Jagiełły w Śladowie

2015-08-20_zarzadzenie_47.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 46.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 19 siernia 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych (...)

2015-08-19_zarzadzenie_46.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 44.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. Referendum

zarzadzenie_nr_44.2015_14-08-2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 43.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 6 sierpnia 2015 roku

w sprawie: skrócenia czasu pracy

2015-08-06_zarzadzenie_43.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 42.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń atmosferycznych (...)

2015-07-27_zarzadzenie_42.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 41.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 10 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-07-10_zarzadzenie_41.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 40.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Brochów miejsc przeznaczenia na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i (...)

2015-07-27_zarzadzenie_40.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 39.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników do udzielania informacji o referendum wyborcom niepełnosprawnym, sporządzania aktów pełnomocnictwa (...)

2015-07-27_zarzadzenie_39.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 38.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w ogólnopolskim referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.

2015-07-27_zarzadzenie_38.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 37.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2015 roku

Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015-07-08_zarzadzenie_37.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 35.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brochowie

regulamin_organizacyjny_15_06_24.pdf


ZARZĄDZENIE NR 34.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia brakowania (...)

2015-06-16_zarzadzenie_34.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 33.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania nowego członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015-06-16_zarzadzenie_33.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR  32.2015 

 WÓJTA GMINY BROCHÓW

 z dnia 15 czerwca 2015 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Brochów na 2015 r.

zarzadzenie_nr___32.2015_z_dn.15.06.2015.doc
zal._nr_1_dochody__zarz._nr_32.2015.xls
zal._nr_2_wydatki_do_zarz._nr_32.2015_z_dn.15.06.2015.xls
zal._nr_3__dot._zad._zlec_do_zarz_nr_32.2015.xls


ZARZĄDZENIE NR 30.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji budowa Stacji Uzdatniania Wody w Konarach

2015-05-29_zarzadzenie_30.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 29.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru (...)

2015-05-29_zarzadzenie_29.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 28.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Brochowie

2015-05-26_zarzadzenie_28.2015.pdf

ZARZĄDZENIE NR 27.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

2015-05-22_zarzadzenie_27.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 26.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015-05-14_zarzadzenie_26.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 25.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 08 maja 2015 roku

w sprawie zmian w panie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok

2015-05-08_zarzadzenie_25.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 24.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 04 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu (...)

2015-05-04_zarzadzenie_24.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 23.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu (...)

2015-04-20_zarzadzenie_23.20150001.pdf

ZARZĄDZENIE NR 22.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu (...)

2015-04-20_zarzadzenie_22.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 21.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok

2015-04-29_zarzadzenie_nr__21.2015.pdf

dochody__zarz._nr_21.2015_z_dn._29.04.2015.xls

zal._nr_3__dot._zad._zlec.xls
cd.tabeli_nr_4_zadania_zlec._wyk._objas._2014r._doc
obj._.z_wyk._planu_zadan_inwes._za_2014.doc
spr._gzgk__z_wykonania_fina._za__2014.doc
spr.w_wykonania_planu_fin.__bibliot.za__2014r.doc
sprawozdanie_z_wykonania__budzetu_gm._brochow_za_2014r.wersja__wl._doc
tab._nr_5_i_6_dotacje_przedmiotowe_i_podmiotowe__z_budzetu_gm.dla_jedn._przekazane_w_2014_r.xls
tab._nr_11_dot._wykaz_przedsiewziec_do_wpf-wyk._2014r.xls
tabela_nr_1_do_wyk._budzetu_gm._brochow_za_rok_2014dochody_edit.xls
tabela_nr_2_do_wyk._budzetu_gm._brochow__za_rok_2014wydatki_-_kopia.xls tabela_nr_3_do_wyk._budzetu_gm._brochow_za_2014_r.przychody.xls
tabela_nr_4_do_wyk._budzetu_gm._brochow_za_2014r.xls
tabela_nr_7._do_wyk.budzetu_gm._brochow_za_2014_r.xls
tabela_nr_8_do_wyk._budzetu_gm._brochow_za_2014r.xls
tabela_nr_9_gzgk.xls
tabela_nr_10_wyd._inwest.wyk._za_2014r.xls
zarz.wojta.nr_13.2015_przyj.spr._za_2014_r._doc
zm._w_wydat._unijn.za_2014_r.xls


ZARZĄDZENIE NR 20.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

 z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

2015.04.20_zarzadzenie_wojta_20.2015_cz.1.pdf  
2015.04.20_zarzadzenie_wojta_20.2015_cz.2.pdf  

ZARZĄDZENIE NR 19.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta (...)

2015-04-10_zarzadzenie_19.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 18.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie

zarzadzenie_18.2015_wojta_gminy_brochow.pdf
2015_informacja_o_wynikach_konkursu_dyrektor_szkoly.pdf


ZARZĄDZENIE NR 17.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 27 marca 2015 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

2015-03-27_zarzadzenie_wojta_gminy_brochow.pdf


ZARZĄDZENIE NR 16.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie przygotowania stanowisk kierowania (...)

2015-03-26_zarzadzenie_16.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 15.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego plakatowania (...)

2015-03-25_zarzadzenie_15.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 14.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji Budowa sieci wodociągowej Janów-Janówek

2015-03-20_zarzadzenie_14.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 12.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

2015-03-16_zarzadzenie_12.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 11.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-02-23_zarzadzenie_11.20150001.pdf


ZARZĄDZENIE NR 10.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 23 lutego 2015 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2015 rok

2015.02.23_r_zarzadzenie_nr_10.2015_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_brochow_na_2015_r._.pdf
2015.02.23_r_zal._nr_1_dochody_zarz_10.2015..pdf
2015-02-23_zal._nr_3__dot._zad._zlec_zarzadzenie_10.2015.pdf
2015-02-23_zal._nr_2_wydatki__do_zarz._nr_10.2015.pdf

ZARZĄDZENIE NR 9.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 10 luty 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2015-02-10_zarzadzenie_09.2015.pdf  


ZARZĄDZENIE NR 8.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 09 luty 2015 roku

w sprawie zasad dofinansowania kosztów transportu demontażu wyrobów azbestowych (...)

2015-02-09_zarzadzenie_8.2015.pdf

ZARZĄDZENIE NR 6.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 6 lutego 2015 roku

w sprawie zasad sporządzania i rejestrowania umów i porozumień zawieranych przez Gminę Brochów

2015-02-06_zarzadzenie_6.2015_w_sprawie_rejestru_umow.pdf


ZARZĄDZENIE NR 5.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w planie finansowym w Urzędzie na 2015 rok

2015-01-30_zarzadzenie_5.2015_zmian_w_planie_finansowym.pdf

ZARZĄDZENIE NR 4.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie

2015-01-16_zarzadzenie_4.2015_regulamin_pracy_w_urzedzie.pdf

ZARZĄDZENIE NR 3.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 stycznia 2015 roku


2015-01-16_zarzadzenie_3.2015.pdf


ZARZĄDZENIE NR 2.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie odwołania kierownika (...)

2015-01-15_zarzadzenie_2.2015_odwolanie_kierownika.pdf


ZARZĄDZENIE NR 1.2015

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 05 stycznia 2015 roku

w sprawie wykonania budżetu na 2015 rok

2015-01-05_zarzadzenie_1.2015_w_sprawie_wyk._budzetu.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-08 15:31:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-23 09:46:01
  • Liczba odsłon: 1910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023418]

przewiń do góry