OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Gmina Brochów

Adres pocztowy:

Miejscowość: Brochów

Kod pocztowy: 05-088

Województwo: Mazowieckie

Tel.:

Faks:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt):

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

......pkt 4..............

....................

....................

..01.02.2015..................

....................

....................

..01.09.2017..................

....................

....................

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt):

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

nie dotyczy....


nie dotyczyOGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA W TRYBIE USTA WY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

Na podstawie art. 23 ust. l ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późno zm.) Wójt Gminy Brochów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług pn. "Dowóz uczniów do szkoły na terenie Gminy Brochów" oraz "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego"

 

I.                     NAZW A I ADRES WŁAŚCIWEGO ORGANIZATORA

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

tel. 22 725-70-03

fax 22 725-70-03 wew. 13

 

 

II.                  PRZEWIDYWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

III.                OKREŚLENIE RODZAJU TRANSPORTU ORAZ LINII KOMUNIKACYJNYCH, LUB SIECI KOMUNIKACYJNYCH NA, KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE PRZEWOZY:

 

Publiczny transport zbiorowy polegający na:

  1. przewozie i odwozie dzieci i młodzieży do Szkoły w Lasocinie, Brochowie i Śladowie według przewidywanych tras dowozu uczniów na terenie Gminy Brochów.
  2. usługach świadczenia publicznego transportu zbiorowego zgodnie z rozkładem jazdy;

 

IV.               PRZEWIDYWANA DAT A ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1 luty2015r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-15 10:10:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-28 13:49:04
  • Liczba odsłon: 1793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996048]

przewiń do góry