BP.GG.7331/52/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 14 stycznia 2011r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

 

1.          Postanowienie znak: ZW-2142-369/10/11/173 z dnia 13.01.2011 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (bez uwag).

 

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach

9 00 – 15 00 można zapoznać się i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów.

2) – tablicy ogłoszeń Sołectw: Wolka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary-Łęg, Malanowo.

 

Wywieszono dnia: 14.01.2011

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-17 11:14:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:18:00
  • Liczba odsłon: 1459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006833]

przewiń do góry