/pliki/brochow/2020-12-29_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

*********************************************

/pliki/brochow/2020-12-29_odpowiedz_na_zapytanie.pdf

*******************************************

/pliki/brochow/2020-12-28_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

*******************************************

/pliki/brochow/i_2020-12-28_odpowiedz_na_zapytanie.docx

*******************************************

/pliki/brochow/2020-12-23_odpowiedz_na_zapytanie.docx

*******************************************

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA ZADANIE POD NAZWĄ „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI Z WYZNACZONYCH PUNKTÓW W POBLIŻU  MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLADOWIE W ROKU 2021”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, tel. 22 725 70 03, 22 100 25 99 ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą Dowożenie i odwożenie dzieci z wyznaczonych punktów w pobliżu  miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2021”

 

Termin wykonania zamówienia:

  • rok szkolny 2020/2021 od 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
  • rok szkolny 2021/2022 od 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Termin płatności: do 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami

Agnieszka Winnicka- kierownik ZEAS

Agnieszka Wieczorek- podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

w godzinach 9:00 do 15:00

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Dowożenie i odwożenie dzieci z wyznaczonych punktów w pobliżu miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2021”

Nr postępowania: ZP.273.33.2020

Nie otwierać przed 28.12.2020 r. godz. 11:15

 

 

Termin składania ofert upływa 28.12.2020 r. o godz. 11.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.12.2020 r. o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego pok. nr 6 (sala konferencyjna)

 

Kryteria oceny oferty:

Cena oferty                                                                                          60 %

Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie            40 %

 

                                                                                               

                                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                                    Piotr Szymański

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-18 15:47:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-29 16:56:57
  • Liczba odsłon: 2260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006765]

przewiń do góry