Klauzula informacyjna

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1)      Administratorem danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów
 
 2)      Inspektorem Danych Osobowych – jest Łukasz Kopka e-mail ochrona.danych@brochow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu ZEAS na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14.12.2016 roku prawo oświatowe, ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4)      Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.

 5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

 7)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8)      Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

 -         Urząd Gminy Brochów,

-         dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZEAS,

-         operatorom pocztowym i kurierom,

-         bankom w zakresie realizacji płatności,

-         podmiotom świadczącym na rzecz ZEAS usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na ZEAS przez przepisy prawa,

-         organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

 
9)      Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

 
10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-06 12:50:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:50:30
  • Liczba odsłon: 1960
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006733]

przewiń do góry