URZĄD GMINY BROCHÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko referenta ds. wymiaru podatku od osób prawnych, rolnictwa, informacji publicznej, polityki bezpieczeństwa urzędu, ochrony informacji, elektronizacji administracji, promocji gminy, monitoringu pozyskiwania środków zewnętrznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie co najmniej średnie,

2)      umiejętność korzystania z przepisów prawnych, umiejętność planowania,

3)      znajomość przepisów nt. informacji publicznej, bezpieczeństwa informatycznego,

4)      umiejętność tworzenia planów i przedsięwzięć promujących gminę,

5)      znajomość rodzajów występujących możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,

6)      wysoka umiejętność posługiwania się komputerem, dobra znajomość języka angielskiego,

2.     Wymagania dodatkowe:

1)      prawo jazdy kat. B,

2)      staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 6 miesięcy (staż, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna),

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       Wszystkie zadania związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie wymiaru podatku od osób prawnych, rolnictwa, informacji publicznej, profilaktyki bezpieczeństwa urzędu, ochrony informacji, promocji gminy, monitoringu pozyskiwania środków zewnętrznych

4.     Wymagane dokumenty:

1)             list motywacyjny,

2)             CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3)             oryginał kwestionariusza osobowego,

4)              kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,   CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.07.2008 r. godz.15:00

 

pod adresem:           Urząd Gminy Brochów

                                05-088 Brochów 125

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds.   wymiaru podatku od osób prawnych, rolnictwa, informacji publicznej, polityki bezpieczeństwa urzędu, ochrony informacji, elektronizacji administracji, promocji gminy, monitoringu pozyskiwania środków zewnętrznych”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brochów w dniu 21.07.2008 r. o godz. 09:00

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do dnia 21.07.2008 r.

 

Kwestionariusz osobowy

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-30 14:22:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-09 09:02:38
  • Liczba odsłon: 2000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998434]

przewiń do góry