Brochów 2007.03.08

 

BP.GG.7624/2/06

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

                          

       Na podstawie art.32 ust.2  i ust 3 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.Nr 62,poz.627 z 20 czerwca 2001r.  z póz. zm)

                         p o d a j e     s i ę    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i  

                                                        i n f o r m a c j ę 

o zamieszczeniu   w Publicznie dostępnym  wykazie danych o decyzjach  wymagających  udziału społeczeństwa  zwanym „Wykazem”

 

 wydanej przez Wójta Gminy Brochów  Decyzji Nr 40/2007 z dnia 06 marca 2007 r.

 o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację   przedsięwzięcia 

 

polegającego na odbudowie Kanału Kromnowskiego  zad.I w km.0+000- 5+000 wraz ze znajdującymi się na nim dwoma jazami na terenie pozostającym w dyspozycji inwestora

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,02-656 Warszawa ul. Ksawerów 8 jako samoistnego posiadacza  (wał p.powodziowy i wody Kanału Kromnowskiego)

działka nr 583 obręb Przęsławice,

działka nr 240/1, 261i 59 obręb Nowa Wieś Śladów,

działka nr 392i 391 obręb Śladów,

działka nr 45 i 46 obręb Łasice,

działka nr 151 obręb Górki,

w gminie Brochów.

 

      „Wykaz „ znajduje  się w Urzędzie Gminy  Brochowie  pokój nr  25 -budownictwo.

 

-         Wywieszono dnia 08.03.2007 r. na tablicy ogłoszeń  tut. Urzędu,

-         w rejonie lokalizacji inwestycji,

-         sołectw Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Łasice, Górki

oraz  w BIP.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-08 10:29:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 10:29:41
  • Liczba odsłon: 1375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023400]

przewiń do góry