XLVII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         24 września 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

UCHWAŁA NR  XLVII / 331  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  24 września 2018 r.
 w sprawie


UCHWAŁA NR  XLVII / 330  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  24 września 2018 r.
 w sprawieXLVI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         5 września 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00
Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2018-09-05_lista_obecnosci0001.pdf

UCHWAŁA NR  XLVI / 329  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  5 września 2018 r.
 w sprawie
2018-09-05_uchwala_xlvi-329-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLVI / 328  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  5 września 2018 r.
 w sprawie
2018-09-05_uchwala_xlvi-328-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLVI / 327  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  5 września 2018 r.
 w sprawie
2018-09-05_uchwala_xlvi-327-20180001.pdf


XLV SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         10 sierpnia 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów


UCHWAŁA NR  XLV / 326  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 sierpnia 2018 r.
 w sprawie
2018-08-10_uchwala_xlv-326-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XLV / 325  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 sierpnia 2018 r.
 w sprawie


UCHWAŁA NR  XLV / 324  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 sierpnia 2018 r.
 w sprawie
2018-08-10_uchwala_2018-xlv-324-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XLV / 323  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 sierpnia 2018 r.
 w sprawie
XLIV SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         10 lipca 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA NR  XLIV / 323  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 lipca 2018 r.
 w sprawie
2018-07-10_uchwala_xliv-323-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XLIV / 322  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 lipca 2018 r.
 w sprawie
2018-07-10_uchwala_xliv-322-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XLIV / 320  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 lipca 2018 r.
 w sprawie


UCHWAŁA NR  XLIV / 321  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  10 lipca 2018 r.
 w sprawie
2018-07-10_uchwala_xliv-321-2018.pdf
XLIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         28 czerwca 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
2018-06-28_lista_obecnosci.pdf

UCHWAŁA NR  XLIII / 319  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018-06-28_uchwala_xliii-319-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 318  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków OSP (...)
2018-06-28_uchwala_xliii-318-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 317  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  (...)
2018-06-28_uchwala_xliii-317-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 316  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Brochów
2018-06-28_uchwala_xliii-316-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 315  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018-06-28_uchwala_xliii-315-2018_wpf.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 314  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-28_uchwala_xliii-314-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 313  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brochowie za 2017 rok.
2018-06-28_uchwala_xliii-313-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XLIII / 312  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 czerwca 2018 r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
2018-06-28_uchwala_xliii-312-2018.pdf

XLII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         7 czerwca 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

UCHWAŁA NR  XLII / 311  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
  zmieniająca Uchwałę nr II/9/2014 Rady Gminy Brochów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brochów
2018-06-07_uchwala_xlii-311-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 310  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-310-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 309  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-309-20180002.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 308  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-308-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 307  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-307-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 306  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-306-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 305  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-305-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 304  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-304-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 303  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2018-06-07_uchwala_xlii-303-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 302  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brochów Nr XXXIX/289/2018 w sprawie nadania statutu (...)
2018-06-07_uchwala_xlii-302-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 301  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
 w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Brochów (...)
2018-06-07_uchwala_xlii-301-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 300  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
  zmieniająca Uchwłę Budżetową Gminy Brochó na rok 2018
2018-06-07_uchwala_xlii-300-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLII / 299  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  7 czerwca 2018 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018 - 2030
2018-06-07_uchwala_xlii-299-20180001.pdfXLI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         30 kwietnia 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00
Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
2018-04-30_protokol_xli0001.pdf

UCHWAŁA NR  XLI / 298  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 kwietnia 2018 r.
 w sprawie podziału gminy Brochów na obwody głosowania
2018-04-30_uchwala_xli-298-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XLI / 297  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 kwietnia 2018 r.
 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów (...)
2018-04-30_uchwala_xli-297-20180001.pdfXL SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         26 marca 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00
Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2018-03-26_lista_obecnosci0001.pdf
2018-03-26_protokol_sesja_xl0001.pdfUCHWAŁA NR  XL / 296  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  26 marca 2018 r.
 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej (...)
2018-03-26_uchwala_xl-296-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XL / 295  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  26 marca 2018 r.
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji (...)
2018-03-26_uchwala_xl-295-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XL / 294  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  26 marca 2018 r.
 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze (...)
2018-03-26_uchwala_xl-294-20180001.pdf

UCHWAŁA NR  XL / 293  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  26 marca 2018 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018-03-26_uchwala_xl-293-2018_uchwala_budzetowa.pdf  

UCHWAŁA NR  XL / 292  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  26 marca 2018 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej


XXXIX SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         28 lutego 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2018-02-28_lista_obecnosci_xxxix_sesji.pdfUCHWAŁA NR  XXXIX / 291  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do roku 2021
2018-02-28_uchwala_xxxix-291-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 290  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie zwolnienie GZGK w Brochowie z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
2018-02-28_uchwala_xxxix-290-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 289  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie w sprawie nadania statutu SP ZOZ Gminnemu Centrum Medyczno Rehabilitacyjnemu w Brochowie
2018-02-28_uchwala_xxxix-289-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 288  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie zmiany nazwy i siedziby SP ZOZ (...)
2018-02-28_uchwala_xxxix-288-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 287  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)
2018-02-28_uchwala_xxxix-287-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 286  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/286/2017 (statut ZEAS)
2018-02-28_uchwala_xxxix-286-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 285  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków (...)
2018-02-28_uchwala_xxxix-285-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 284  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/274/2018 (...)
2018-02-28_uchwala_xxxix-284-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 283  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/273/2018 (...)
2018-02-28_uchwala_xxxix-283-2018.pdf


UCHWAŁA NR  XXXIX / 281  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie Budżetu Gminy Brochów
2018-02-28_uchwala_xxxix-281-2018_budzet.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIX / 280  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  28 lutego 2018 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018-02-28_uchwala_xxxix-280-2018_wpf.pdf
XXXVII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         30 stycznia 2018 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 279  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brochów
2018-01-30_uchwala_xxxviii-279-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 278  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brochów
2018-01-30_uchwala_xxxviii-278-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 277  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2018-01-30_uchwala_xxxviii-277-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 276  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XVII/116/2016 z dnia 25-05-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Brochów
2018-01-30_uchwala_xxxviii-276-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 275  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie likwidacji wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody (...)
2018-01-30_uchwala_xxxviii-275-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 274  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej (...)"
2018-01-30_uchwala_xxxviii-274-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 273  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji na realizację zadania "Budowa zatoki postojowej przy Kościele św. Rocha"
2018-01-30_uchwala_xxxviii-273-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 272  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów
2018-01-30_uchwala_xxxviii-272-2018.pdf

UCHWAŁA NR  XXXVIII / 271  / 2018
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia  30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli (...)
2018-01-30_uchwala_xxxviii-271-2018.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-23 10:56:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24 14:28:19
  • Liczba odsłon: 3255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998312]

przewiń do góry