BP.GG.7331/34/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 15 listopada 2010r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające strony  o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                        z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A

w dniu 15. 11. 2010 r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

decyzja Nr 635/2010  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego:

 

- budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Śladów   w gminie Brochów

 

             

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Śladów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-17 12:18:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 12:18:56
  • Liczba odsłon: 1477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998259]

przewiń do góry