28.09.2009 r.

Apetyt na …. jeszcze jedną wędkę

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od lat dostrzega potrzebę udzielania wielokierunkowej pomocy dla mieszkańców naszej gminy znajdujących się w trudnej sytuacji. Mamy świadomość, że poza dawaniem mieszkańcom przysłowiowej ryby – to jest przyznawaniem zasiłków - należy dać także przysłowiową wędkę oraz   nauczyć się nią posługiwać, aby każdy mieszkaniec mógł stać się w przyszłości osobą samodzielną. Ta wspomniana wędka, to oczywiście możliwość nauki nowego zawodu, a nauka posługiwania się wędką – to bloki zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem.

Dawanie przysłowiowych wędek rozpoczęliśmy w roku ubiegłym   poprzez realizację projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów” (w ramach działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2008 roku umożliwiliśmy 10 osobom zdobycie nowego zawodu oraz potrzebnej wiedzy, ułatwiającej podjęcie pracy   i aktywności społecznej.

W roku bieżącym pomocą objęliśmy 15 osób. Projekt również zakładał przede wszystkim zdobycie wiedzy praktycznej, przydatnej zarówno w życiu osobistym, społecznym, jak i zawodowym.

     - Ta wiedza się przydaje,   co zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniach w następnym roku?  

To pytanie zadawali niektórzy uczestnicy projektu w czasie, kiedy dobiegała końca realizacja szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu .To pytanie świadczy o tym, że osoby biorące udział w szkoleniach są otwarte na wiedzę, mają ochotę nadal uczyć się nowych rzeczy. Jest również sygnałem dla kadry realizującej projekt, że takie szkolenia są potrzebne.

W 2009 roku, tak jak w roku poprzednim, wszystkie osoby, które podpisały deklarację uczestnictwa w w/w projekcie ukończyły wszystkie zaplanowane w ramach projektu szkolenia i kursy, a więc w tym roku:

15 osób ukończyło kurs zajęć z psychologiem   -   „Aktywna integracja społeczna”;

15 osób ukończyło kurs zajęć z doradcą zawodowym – „Aktywna integracja zawodowa”;

5 osób ukończyło szkolenie z aktywnej integracji edukacyjnej – „Opieka nad osobami starszymi i dziećmi”;

10 osób ukończyło szkolenie z aktywnej integracji edukacyjnej – „Nowoczesne metody wykańczania wnętrz”.

Wszyscy mieli zapewnioną możliwość wzięcia udziału w warsztatach doradczych, a także w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.

Z przeprowadzonych wśród uczestników projektu ankiet wynika, że dzięki uczestnictwu w projekcie każdy zdobył nowe, praktyczne umiejętności pracownicze, a także nowe umiejętności komunikacyjne

oraz nową wiedzę w zakresie poruszania się po rynku pracy.

Mamy głęboka nadzieję, że zaowocuje to w miarę szybkim podjęciem pracy oraz wzrostem aktywności społecznej uczestników szkoleń.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 11:06:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 11:06:02
  • Liczba odsłon: 1783
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006846]

przewiń do góry