ZP.GN.273.2.2019

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Brochów obejmujących następujące miejscowości: Bieliny, Sianno, Tułowice, Łasice, Piaski Duchowne, Famułki Brochowskie, Brochów

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na Wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Brochów obejmujących następujące miejscowości: Bieliny, Sianno, Tułowice, Łasice, Piaski Duchowne, Famułki Brochowskie, Brochów.

 

Termin realizacji całości zamówienia:  -   I etap 3 miesiące od daty podpisania umowy, II etap 4 miesiące od daty podpisania umowy, III etap 5 miesięcy od daty podpisania umowy

Termin płatności   - do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Brochów”

Termin składania ofert upływa 24.05.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena oferty 100%17.05.2019_zapytanie_mapy_geod_na_wodociag.docx

zalacznik_nr_3_-_kolor_pomaranczowy_obszar_objety_zamowieniem.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-17 16:07:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-17 16:07:24
  • Liczba odsłon: 2074
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006763]

przewiń do góry