BP.GG.7331/52/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 31 stycznia 2011r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                       

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

w dniu 31. 01. 2011 r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

decyzja Nr 13/2011  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo gmina Brochów

 

             

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo

 

Wywieszono: 31.01.2011 r.

Zdjęto:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 13:49:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 13:49:18
  • Liczba odsłon: 1740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006837]

przewiń do góry