1) Informacje odnośnie padłych zwierząt gospodarskich na terenie gospodarstwa:

 

Usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich będą świadczyły od 1 stycznia 2015 r. te same firmy co w 2014 r.

 

W 2014 roku 12 firm z branży utylizacyjnej, świadczyło, na podstawie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Były to: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. ; Energoutil Jan Laskowski; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. j.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy sp. j.; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. W 2015 roku, aż do wejścia w życie stosownych przepisów krajowych, te same firmy będą wykonywały takie usługi.
 

 

Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru, transportu i utylizacji padłego bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia.

 


Zasady korzystania  z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Pomoc może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów unieszkodliwienia poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

 

Załączniki

utylizacja_ceny_uslug_2015.xls

utylizacja_telefony_zgloszeniowe_2015.xls

 

Link do strony ARiMR : http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

 

2) Informacje odnośnie padłych zwierząt (dzikich, gospodarskich) poza terenem gospodarstwa:

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Zarzycki
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-04 14:52:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-27 19:13:31
  • Liczba odsłon: 2116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996054]

przewiń do góry