XXXVII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         28 grudnia 2017 r.
Od                                         9.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów


UCHWAŁA NR  XXXVII / 270  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok"
2017-12-28_uchwala_xxxvii-270-2017.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 269  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniajaca Uchwałę NR XIX/150/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej (...)
2017-12-28_uchwala_xxxvii-269-2017.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 268  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniająca Uchwałę NR XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19-08-2016 roku w sprawie nadania statutu ZEAS w Brochowie
2017-12-28_uchwala_xxxvii-268-2017_statut_zeas.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 267  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie


UCHWAŁA NR  XXXVII / 266  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie utraty moc Uchwały Nr XXXV/247/2017 Rady Gminy Brochów  z dnia 15-11-2017 zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych


UCHWAŁA NR  XXXVII / 265  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2018

UCHWAŁA NR  XXXVII / 264  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030
2017-12-28_uchwala_xxxvii-264.2017_wpf.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 263  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Brochów niewygasających
2017-12-28_uchwala_xxxvii-263-2017_wykaz_wyda.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 262  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
2017-12-28_uchwala_xxxvii-262-2017_zmiana_budzetu.pdf


UCHWAŁA NR  XXXVII / 261  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030
2017-12-28_uchwala_xxxvii-261-2017_wpf0001.pdfXXXVI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         18 grudnia 2017 r.
Od                                         9.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów


UCHWAŁA NR  XXXVI / 260  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 18 grudnia 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
2017-12-18_uchwala_xxxvi-260-2017_zmiana_budzetu.pdf

XXXV SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         15 listopada 2017 r.
Od                                         9.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów


UCHWAŁA NR  XXXV / 259  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brochów
2017-11-15_uchwala_xxxv-259-2017.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 258  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych (...)

UCHWAŁA NR  XXXV / 257  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brochów
2017-11-15_uchwala_xxxv-257-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 256  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brochów na lata 2018-2022

UCHWAŁA NR  XXXV / 255  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (...)

UCHWAŁA NR  XXXV / 254  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie zaniechania inwestycji
2017-11-15_uchwala_xxxv-254-2017.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 253  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie wystąpienia Gminy Brochów ze Związku Międzygminnego "Kampinos"
2017-11-15_uchwala_xxxv-253-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 252  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sarnaki w postaci przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego

UCHWAŁA NR  XXXV / 251  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami (...)
2017-11-15_uchwala_xxxv-251-2017.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 250  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie
2017-11-15_uchwala_xxxv-250-20170002.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 249  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej (...) 2017-11-15_uchwala_xxxv-249-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXV / 248  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej (...)
2017-11-15_uchwala_xxxv-248-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIV / 247  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych (...)

UCHWAŁA NR  XXXIV / 246  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2018 roku.
UCHWAŁA NR  XXXIV / 245  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR  XXXIV / 244  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR  XXXIV / 243  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
2017-11-15_uchwala_xxxv-243-2017budzet.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIV / 242  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 listopada 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030
2017-11-15_uchwala_xxxv-242-2017_wpf.pdf

Dzień odbycia         2 października 2017 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA NR  XXXIV / 241  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 02 października 2017r.
uchylająca Uchwałę Nr XXIV/196/2016 z dnia 28-12-2016 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji (...)

UCHWAŁA NR  XXXIV / 240  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 02 października 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

UCHWAŁA NR  XXXIV / 239  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 02 października 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030
2017-10-02_uchwala_xxxiv-239-2017budzet.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIV / 238  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 02 października 2017r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brochów do porozumienia partnerskiego (...)
2017-10-02_uchwala_xxxiv-238-2017wpf.pdf

XXXIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         15 września 2017 r.
Od                                         9.00
Do                                         11.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów


UCHWAŁA NR  XXXIII / 237  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 września 2017r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

UCHWAŁA NR  XXXIII / 236  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 września 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Brochów
uchwala_xxxiii-236-2017_z_dnia_15-09-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXIII / 235  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 września 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Brochów

UCHWAŁA NR  XXXIII / 234  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 września 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

UCHWAŁA NR  XXXIII / 233  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 15 września 2017r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy BrochówXXXII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         31 lipca 2017 r.
Od                                         14.00
Do                                         16.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2017-07-31 protokol_xxxii sesji rady gminy brochów.pdf
 
2017-07-31_lista_obecnosci.pdf

UCHWAŁA NR  XXXII / 232  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brochów
uchwala_xxxii-232-2017_z_dnia_31-07-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXII / 231  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
uchwala_xxxii-231-2017_z_dnia_31-07-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXII / 230  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 31 lipca 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030
uchwala_xxxii-230-2017_z_dnia_31-07-20170001.pdf


XXXI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         12 lipca 2017 r.
Od                                         14.00
Do                                         16.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
lista_obecnosci_12_lipca_2017r.0001.pdf
12-07-2017_protokol_xxxi_sesji_rady_gminy.pdf
 

UCHWAŁA NR  XXXI / 229  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 12 lipca 2017r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brochów
uchwala_xxxi-229-2017_z_dnia_12-07-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXXI / 228  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 12 lipca 2017r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brochów
uchwala_xxxi-228-2017_z_dnia_12-07-20170001.pdfXXX SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         29 czerwca 2017 r.
Od                                         14.00
Do                                         16.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
lista_obecnosci_xxx_sesji_29-06-20170001.pdf
29_czerwca_2017_protokol_xxx_sesji_rady_gminy.pdf  


UCHWAŁA NR  XXX / 227  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
uchwala_xxx-227-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXX / 226  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2016 rok
uchwala_xxx-226-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXX / 225  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie za 2016 rok
uchwala_xxx-225-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXX / 224  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie za 2016 rok.
uchwala_xxx-224-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXX / 223  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
uchwala_xxx-223-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXX / 222  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
uchwala_xxx-222-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXX / 221  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025 uchwala_xxx-221-2017_z_dnia_29-06-20170001.pdfXXIX SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         30 maja 2017 r.
Od                                         14.00
Do                                         16.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_xxix_sesja_rady_gminy_brochow_30-05-20170001.pdf

protokol_xxix_z_30_maja_2017r.0001.pdf  


UCHWAŁA NR  XXIX / 220  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Brochów
uchwala_xxix-220-2017_z_dnia_30-05-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXIX / 219  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych (...)
uchwala_xxix-219-2017_z_dnia_30-05-20170001.pdf
XXVIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         30 marca 2017 r.
Od                                         10.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_xxviii_sesja.pdf

protokol_xxviii_sesja_rady_gminy_brochow.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 218  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018roku
uchwala_nr_xxviii-218-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 217  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie z obowiązku (...)
uchwala_nr_xxviii-217-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 216  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem (...)
uchwala_nr_xxviii-216-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 215  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (...)
uchwala_nr_xxviii-215-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 214  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28-12-2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji (...)
uchwala_nr_xxviii-214-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVIII / 213  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji (...)
uchwala_xxviii-213-20170001.pdf  


UCHWAŁA NR  XXVIII / 212  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych (...)
uchwala_xxviii-212-20170001.pdf  


UCHWAŁA NR  XXVIII / 211  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia
w sprawie dostosowania sieci szkół (...)
uchwala_xxviii-211-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXVIII / 210  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
uchwala_nr_xxviii-210-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXVIII / 209 / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025
uchwala_nr_xxviii-209-2017_z_dnia_30-03-20170001.pdfXXVII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia        28 lutego 2017 r.
Od                                         10.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_xxvii_sesja_rady_gminy_brochow.pdf
 
protokol_xxvii-2017_z_dnia_28-02-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXVII / 208 / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 luty 2017r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
uchwala_xxvii-208-2017_z_dnia_28-08-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVII / 207 / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 28 luty 2017r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025
uchwala_xxvii-207-2017_z_dnia_28-08-20170001.pdfXXVI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia         7 lutego 2017 r.
Od                                         10.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_xxvi_sesja_rady_gminy_07-02-20170001.pdf
protokol_xxvi_sesji_rady_gminy_brochow_z_dnia_7-02-20170001.pdf


UCHWAŁA NR  XXVI / 206  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie planu pracy Rady Gminy Brochów
uchwala_xxvi-206-2017_z_dnia_07-02-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVI / 205  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Brochów
uchwala_xxvi-205-2017_z_dnia_07-02-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVI / 204  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2017-2022
uchwala_xxvi-204-2017_z_dnia_07-02-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVI / 203  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (...)
uchwala_xxvi-203-2017_z_dnia_07-02-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVI / 202  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, (...)
uchwala_xxvi-202-2017_z_dnia_07-02-20170001.pdf

UCHWAŁA NR  XXVI / 201  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 lutego 2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas (...)
uchwala_xxvi-201-2017_z_dnia_7-02-20170001.pdf
XXV SESJA RADY GMINY BROCHÓW
Dzień odbycia         27 stycznia 2017 r.
Od                                         10.00
Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_xxv_sesja_rady_gminy_27-01-20170001.pdf

protokol_xxv_sesji_rady_gminy_brochow_27-01-20170001.pdf


 UCHWAŁA NR  XXV / 200  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 27 stycznia 2017
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017
uchwala_xxv-200-2017_z_dnia_27-01-20170001.pdf


 UCHWAŁA NR  XXV / 199  / 2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 27 stycznia 2017
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025
uchwala_xxv-199-2017_z_dnia_27-01-20170001.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-13 14:44:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 16:09:58
  • Liczba odsłon: 2985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006913]

przewiń do góry