Brochów 12.05.2015r.

WÓJT GMINY

  BROCHÓW

            OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Brochów niniejszym informuje, że  dnia 12 maja 2015 r. na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

·        działka Nr 165 o pow. 2,10 ha położona w miejscowości Brochów w gminie Brochów.

 

            Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości mianowicie poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów i Brochów, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Z dniem 24 czerwca 2015 r. upływa termin  do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art.  34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 518 z późń. zm.)

 

 

         `                                                                                                             Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                    mgr inż. Piotr Szymański

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-11 09:04:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-11 09:04:42
  • Liczba odsłon: 1838
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998402]

przewiń do góry