Wójt Gminy Brochów

BP.6733.4.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 23 lipca 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowanie   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

            Zgodnie z art. 9 i 49   ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu   15.04.2013 r.   zostało wszczęte   na   wniosek GMINY BROCHÓW z siedzibą w Brochowie   postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu   lokalizacji   inwestycji   celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

·         budowie budynku administracyjnego Urzędu Gminy Brochów na terenie działek o Nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów w gminie Brochów.

 

 

                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                            Andrzej Fijołek

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów Janów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-23 13:55:18
  • Liczba odsłon: 1596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006685]

przewiń do góry